Zarząd

Zarząd klubu UKS Wiking

Prezes – Lechosław Borkowski

Wiceprezes – Ryszard Krause

Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego – Tadeusz Żurek

Sekretarz – Adriana Wójtowicz

Skarbnik – Mirosława Damps

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca – Anna Pryczkowska

Członek – Dominik Krause

Członek – Natalia Abramowska

wyciag-z-ewidencji