Obozy

Obóz żeglarski o profilu rekreacyjno-sportowym

Dwa obozy o profilu sportowo-rekreacyjnym współfinansowane przez Powiat Kartuski:
I obóz w terminie 27.06 do 09.07.2022

II obóz w terminie 16.08 do 27.08.2022

Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat. Koszt uczestnictwa 700,00 zł , w koszt wliczony jest jeden posiłek – obiad, członkowie Klubu 500,00 zł. Bazą do szkolenia jest przystań UKS WIKING nad Jeziorem Kamienickim. Uczestnicy obozu otrzymują do dyspozycji następujący sprzęt: jachty klasy OPTIMIST, VAURIEN, OMEGA, DZ oraz deski surfingowe, łódki wiosłowe, kajaki, rowery wodne. W założeniach programowych obozu poza rekreacją, przewidziane jest podstawowe szkolenie żeglarskie dla uczestników, którzy wcześniej nie mieli kontaktu z żeglarstwem i doskonalenie umiejętności uczestników posiadających już umiejętności żeglarskie, poprzez szkolenie w zakresie żeglarstwa regatowego.

Organizator nie zapewnia zakwaterowania i stawia wymóg aby dzieci w wieku do 8 lat były przywożone na zajęcia i odbierane z nich przez rodziców lub opiekunów.

Zarząd UKS Wiking