Historia

Uczniowski Klub Sportowy „WIKING” został powołany do życia 31 marca 1998 r. Przez kolejne dwa lata na udostępnionym od Lechosława Borkowskiego terenie nad Jeziorem Kamienickim prowadzone były prace polegające na budowaniu podstawowej infrastruktury dla przystani żeglarskiej. Klub korzystając z pomocy PZŻ i licznych sponsorów zakupił podstawowy sprzęt żeglarski. Pierwsze otwarcie sezonu żeglarskiego odbyło się w maju 2000 r. Klub dysponował wtedy przystanią żeglarską, dziesięcioma optymistami UKS i pontonem asekuracyjnym z silnikiem Johnsona. Równolegle prowadzone były sekcje: szachowa i tenisa stołowego. W tym czasie Zarząd Klubu pracował w składzie:

Prezes: Krystyna Borek

Sekretarz: Lechosław Borkowski

Skarbnik: Bogdan Dawidowski

Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego: Tadeusz Żurek

W 2001 r. funkcja Prezesa Klubu zostaje powierzona ks. Tadeuszowi Kurachowi. Dzięki sponsorom powiększała się systematycznie flotylla jachtów, zakupiono dwie wyczynowe łodzie klasy OPTIMIST, regatowy jachtu klasy OMEGA /„Koseder”/

W roku 2002 Klub stał się właścicielem terenu o powierzchni 0,5860 ha, na którym była zlokalizowana przystań żeglarska, zakupiono również jacht balastowy „Narcyz”, do celów reprezentacyjno-szkoleniowych. Klub przejął od szkół w Gowidlinie i Tuchlinie 20 łodzi klasy OPTIMIST UKS. Rok 2010, Walne Zebranie powołuje Zarząd Klubu w następującym składzie:


Prezydent Klubu ks. Tadeusz Kurach 

Prezes Klubu: Lechosław Borkowski

Wiceprezes, Komandor Stanisław Sawko

Kierownik Klubu: Ryszard Waldemar Piasecki

Skarbnik: Dominik Krause

Sekretarz: Natalia Bigus

 

Na koniec 2010 roku w życiu sportowym Klubu czynnie uczestniczyło 56 członków: seniorzy – 19 osób; juniorzy starsi od 14 do 20 lat – 17 osób; juniorzy młodsi /dzieci od 8 do 13 lat/ – 20 osób. Szkoleniem żeglarskim objętych było około 40 członków Klubu.

Na terenie Gminy Sierakowice UKS WIKING tradycyjnie zorganizował 6 imprez żeglarskich /regat/, w których uczestniczyli zawodnicy z ośrodków żeglarskich z Województwa Pomorskiego, byli to żeglarze z Ustki, Gdyni, Gdańska, Czerska, Człuchowa, Kartuz, Sulęczyna, Sierakowic oraz oldboje z Belgii i Holandii .

Nasi zawodnicy wyjeżdżali również 9 razy na regaty organizowane w innych ośrodkach żeglarskich, / Czersk, Gowidlino, Amalia, Ostrzyce, Kartuzy/ oraz 2 razy na regaty zagraniczne do Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Czech.

Szkolenie żeglarskie trwa cały rok, w okresie sezonu zajęcia odbywają się minimum 2 razy w tygodniu, przed ważniejszymi regatami organizujemy zgrupowania.

Zmiana w składzie Zarządu Klubu: rezygnuje Stanisław Sawko, w jego miejsce Walne Zebranie zwołane na dzień 14 kwietnia 2012 r, wybiera Tadeusza Żurka. Pozostały skład Zarządu nie ulega zmianie.