WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2017.04.29

Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „WIKING” w Kamienicy Królewskiej zwołuje w dniu 2017.04.29
WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW.

walne-zebranie-2017-04-29